Procesbeschrijving

 

De Cursisten kunnen ons op verschillende manieren benaderen: online of telefonisch (de naam van onze school is via google te vinden zijn en bij de website van www.zoekinburgerschool.nl en ook op ons eigen website www.Taalgericht.com. of via familie en naasten die bij ons cursussen volgen.

 

Er vindt een afspraak plaats op ons locatie binnen maximaal 1 week na het aanmelden.

In het gesprek vertellen we over onze school, maken kennis en winnen informatie in over zijn/ haar opleidingsachtergrond, leerwensen en -doelen.

Aan de hand van deze informatie wordt een intake toets afgenomen.

De intake toetsen en alle andere toetsen die wij gebruiken zijn samengesteld door Bureau ICE.

Nadat de uitslag van de intaketoets bekend is, wordt het niveau van de cursist bepaald door docent die betroken is bij het les geven. Daarna word de student geplaatst in een passende groep.

De cursist krijgt een kopie van zijn contract mee en krijgt bij ons een eigen dossier.

 

 

Als de cursist wilt, mag hij bij een les aanschuiven (proefles) voordat hij/zij een contract met onze school aangaat.

Ons contract is het standaard contract wat door Blik op Werk is opgesteld.

Er kunnen verschillende soorten cursisten zich bij ons aanmelden. Dat betekent bijvoorbeeld cursisten die nog helemaal geen lessen hebben gehad of cursisten die al bij andere school/scholen les hebben gekregen.

 

Voor ons maakt dat niet uit, iedere cursist moet bij ons eerst een intaketoets moet afleggen.

Dit is voor ons als school belangrijk. We weten namelijk dan zeker dat een cursist daadwerkelijk binnen een groep past. En dat is voor de cursist ook belangrijk.

 

De cursist kan eigen boeken meenemen of via Taalgericht boeken bestellen.

Per taalniveau werken we met verschillende lesmethoden.

 

De cursist krijgt 3 lesmomenten per week. Iedere dagdeel duurt 3 uur met 1 pauze van 15 minuten.

We kunnen fysieke en -online lessen verzorgen. Bij online lessen maken we gebruik van ZOOM.

 

  

Het ONA traject:

Ons uitgangspunt is een ONA traject van 64 uur. Bij dit traject geven we een 64-uurs verklaring af en hoeft de kandidaat niet op gesprek bij DUO.

Ons ONA traject wordt begeleid door een gecertificeerd ONA begeleider.

 

Inrichting van het traject:

 

16 bijeenkomsten @ 3uur                                         48 uur

Zelfstandige en buitenschoolse opdrachten:        16 uur

Totaal   64 uur

 

Tijdens de 16 bijeenkomsten bereiden we de 8 resultaatkaarten voor.

Aan het eind van het traject worden de resultaatkaarten gecontroleerd en geüpload naar DUO.

 

Tijdens het traject gaat de cursist op zoek naar zijn/haar kwaliteiten, beperkingen en wensen.

  • We zoeken naar een passende opleiding
  • We zoeken naar vacatures en schrijven sollicitatiebrieven.
  • We oefenen met het invullen van sollicitatieformulieren
  • We maken een cv
  • We oefenen met sollicitatiegesprekken.

 

In iedere bijeenkomst krijgt de cursist een portfolio opdracht. Deze worden voor een deel tijdens de bijeenkomst gemaakt en verder als huiswerk afgemaakt. De huiswerk belasting per opdracht is ongeveer1 uur.

 

Iedere portfolio opdracht bereid een aspect van een resultaatkaart voor. Een portfolio opdracht kan ook een buitenschoolse opdracht zijn. (Een buitenschoolse opdracht is bv. een bezoek aan een bedrijf en/of de bibliotheek.

Als het binnen het tijdsframe van de cursusreeks past bezoeken we ook een open dag van het ROCvA. Hier krijgen de cursisten informatie over een vervolgtraject naar werk en meer inzicht in het Nederlandse schoolsysteem.

 

Op basis van een compleet en tijdig ingeleverd portfolio geven we een 64-uurs verklaring af.

Tijdens het hele traject is er ruimte voor individuele begeleiding en coaching.

 

De cursist moet eerst voldoen aan aantal uren (minimaal 80% van het van te voren overeengekomen aantal te volgen uren) voordat hij/zij deel gaat nemen aan een inburgerings- of staatsexamen.

 

De cursist moet eerst deelnemen aan de door DUO verplichte examens en indien hij/zij het gehaald heeft krijgt hij/zij een deelname certificaat indien hij/zij het examen niet haalt zal een herexamen plaats vinden.

Als een cursist het herexamen niet haalt dan moet hij/zij de cursus opnieuw doen.

 

Indien de cursist zover is om deel te nemen aan de inburgeringsexamens, dan helpen wij de cursist om de examens aan te vragen, via www.inburgeren.nl en starten wij met examentrainingen.

 

De betaling zal per maand of per drie maanden gaan, nadat de cursist de lessen heeft bijgewoond. De cursist krijgt dan een factuur via DUO. De cursist zal via DUO zijn factuur goedkeuren. Wanneer de factuur goedgekeurd is, wordt het lesbedrag op onze rekening gestort en wordt het factuurbedrag in mindering gebracht bij de inburgeraar.

 

Tevens wordt de cursist ook aangemeld voor het tevredenheidsonderzoek. Daarom wordt ook de telefoonnummer en het emailadres van de cursist op het cursuscontract gevraagd.

Het inleveren van studenten informatie bij Panteia wordt voor de definitieve einddatum van de cursus (ongeveer als de student 75% van zijn contract periode bereikt)

 

Bij eventuele klachten heeft Taalgericht een eigen klachtenreglement en kan de cursist zich daartoe wenden. Het klachtenreglement is te vinden op ons website. Iedere cursist krijgt een kopie van ons klachtenreglementen privacy reglement te lezen voordat hij/zij een lescontract tekent.