Our School News

last activities

/ Read More /

Our Shool Members Board

see our students stories

we are coming soon ...

/ Read More /

Follow us

facebook and others

we are coming soon ...

/ Read More /

PRIVACYVERK LARING TAALGERICHT

Taalgericht. respecteert de privacy van haar leerlingen, in het bijzonder hun rechten met betrekking

tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben

wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf

het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk

te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een

nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Read More

Klachtenreglement Taalgericht BV

Bij het aangaan van het cursuscontract wordt de cursist gewezen op het klachtenreglement

van Taalgericht

Het klachtenreglement is te vinden op de website van Taalgericht.

Zij dienen dan een verklaring te ondertekenen waarin zijn bevestigen dat zij op de hoogte zijn van

het klachtenreglement van Taalgericht en dat het op de website te vinden is.

Ook het personeel van Taalgericht wordt op de hoogte gesteld van het klachtenreglement en dat zij

het op de website van Taalgericht kunnen vinden.

Read More