Ons Taalgericht motto

Als je mensen, dromen en werelden bij elkaar brengt, komt cultuur tot leven.

Intensieve taal- en inburgeringstrajecten

voor een goede voorbereiding op het leven en werken in Nederland

growth

Alfabetiserings cursussen

Deze cursussen zijn bestemd voor de cursisten die niet kunnen lezen en schrijven,zogenaamde analfabeten.

growth

Cursus A0 - A1

Nederlands leren is net als elke andere taal leren - met toewijding en vastberadenheid bereik je gegarandeerd je doelen, en we helpen je graag op weg! ..

growth

Cursus naar niveau A2

Examentraining voor Staatsexamen: Wil jij je goed voorbereiden op het Staatsexamen? Schrijf je dan in voor een examentraining bij Taalgericht de taalschool in Almere...

growth

Staatsexamen NT2 I of II

Examentraining Staatsexamen Wil jij je goed voorbereiden op het Staatsexamen? Schrijf je dan in voor een examentraining bij Taalgericht taalschool in Almere...

growth

Kennis van de Nederlandse

De cursus KNM gaat over Nederlandse instanties, de regels die hier gelden en normen en waarden. Wat is de hoofdstad van Nederland? Wie was Willem...

growth

Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Dit is een belangrijk onderdeel van het Inburgeringsexamen is (ONA). Bij Taalgericht kun je je hier goed op voorbereiden met een praktische...

Ons Taalgericht motto

Taal is de afspiegeling van een cultuur. Het laat zien waar mensen vandaan komen en waar ze naartoe gaan.
Rita Mae Brown.

groups

WIE WIJ ZIJN

TAALGERICHT SCHOOL

Taalgericht is opgericht door ondernemende vluchtelingen en docenten die een
lange ervaring hebben in het onderwijzen van talen. Daarom begrijpen we de
uitdagingen waarmee studenten worden geconfronteerd tijdens het leren van een
nieuwe taal. Ons doel is om het integratieproces (Taal, KNM, ONA) interessant, leuk
en gemakkelijk te maken. Onze methode combineert e-learning en fysiek onderwijs
om ervoor te zorgen dat studenten altijd het juiste hulpmiddel hebben om te leren.
red flag Flexibiliteit

Privé- en groepslessen, ook op locatie, start taalcursussen op elk gewenst tijdstip.
red flag Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer met bus en train in Almere centrum.
red flag Faciliteiten

Goed uitgeruste lesruimtes, lessen in de ochtend, middag of avond & een open leercentrum.
banking banking

Cursus naar niveau A1

Looptijd : 216 Uur - Cursusprijs € 1,436 per cursus

banking banking

Cursus naar niveau A2

Looptijd : 201 Uur - Cursusprijs € 1,436 per cursus

banking banking

Staatsexamen NT2 I of II

Looptijd : 200 Uur - Cursusprijs € 1,436 per cursus

banking banking

Kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt (KNM)

Looptijd : 65 Uur - Cursusprijs € 1,287 per cursus

banking banking

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Looptijd : 65 Uur - Cursusprijs € 1,287 per cursus

Company Growth Level

Targeting The Listed Unelected officials

business fact
10

Docenten

450

Cursisten

Taalgericht Reviews

Google en Blik op werk reviews

Ons Taalgericht motto

Kennis van talen is de deur naar wijsheid
Roger Bacon.

informatie

Cursusinfo

De inburgeringscursus is bedoeld voor verplichte en vrijwillige inburgeraars. Deelnemers aan een inburgeringscursus volgen een aantal les Taalgericht modules om niveau A2 te bereiken. Ben je een inburgeraar (verplicht of vrijwillig)? Dan kun je examen doen op taalniveau A2

Het aantal lessen hangt af van je startniveau en je doelstelling. Je kunt je voorbereiden op het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2, programma I of II. Taalgericht biedt Taalgerichtmodules Nederlands aan van 108 lesuren. Op basis van een taalniveautest geven Wij advies over een passende cursus Nederlands, maar je bepaalt zelf het aantal Taalgerichtmodules. Twee- of driemaal per week heb je drie uur les, overdag of in de avond.

De cursuskosten hangen af van het aantal uren benodigd om de Nederlandse taal te leren. Taalgericht kan je hierbij persoonlijk over adviseren aan de hand van een gratis intakegesprek.

Wil jij je goed voorbereiden op het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen? Schrijf je dan in voor een examentraining bij Taalgericht. De docent begeleidt je zo praktisch mogelijk bij het versterken van de vaardigheden die nodig zijn voor de verschillende examenonderdelen: het schrijven, lezen, luisteren en spreken van de Nederlandse taal.

De examentraining bereidt je voor op het Inburgeringsexamen of op het Staatsexamen (programma I of II). Het examen gaat over Nederlandse gewoontes en regels. Tijdens het examen kan Taalgericht je ook laten zien dat je de Nederlandse taal goed genoeg kent. De docent speelt ook in op de behoeftes van de cursisten, en biedt binnen de training o.a.: Voorbeeldexamens; Voorbereidingsmateriaal; Praktische tips bij alle examenonderdelen: spreken, luisteren, lezen, schrijven; Succesvolle examenstrategieën; Samenwerkend leren (in tweetallen en kleine groepen); Persoonlijke begeleiding en feedback van de docent.

De cursus “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” gaat over werken en werk vinden in Nederland. De cursus is gericht op drie pijlers, namelijk: 1-Werken in Nederland: Je leert hoe de Nederlandse arbeidsmarkt in elkaar zit en je onderzoekt welke beroepen bij je passen. 2-Solliciteren: Je stelt een cv op, oefent met sollicitatiebrieven schrijven en je krijgt tips voor het voeren van een succesvol sollicitatiegesprek. 3-De resultaatkaarten invullen: Een resultaatkaart is een formulier met vragen en opdrachten over werken en werk vinden. Voor het examen ben je verplicht om acht resultaatkaarten in te vullen. De docent helpt je bij het opbouwen van dit persoonlijke portfolio. De kaarten stuur je op naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als je resultaatkaarten zijn goedgekeurd, nodigt DUO je uit voor een gesprek. Voorbereiden op het gesprek bij DUO (optioneel): Je gaat op gesprek bij DUO om je persoonlijke resultaatkaarten te bespreken. Tijdens de ONA-cursus bereid je je hier al op voor. Als het gesprek voldoende blijkt, heb je dit deel van het Staatsexamen NT2, de “Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt” gehaald.

Speciaal voor anderstaligen organiseert Taalgericht taalcursussen ter voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-I en NT2-II). Deelnemers volgen deze cursussen in groepen van maximaal 10 personen. Elk kwartaal start er een nieuwe groep beginners. Daarnaast kunnen cursisten het hele jaar door instromen in bestaande groepen.

Deelnemers werken aan verbetering van hun taalvaardigheid voor werk, opleiding en/of hun privésituatie. We bereiden de cursist in een aantal Taalgerichtmodules voor op het Staatsexamen NT2, programma I en II. De onderdelen schrijven, lezen, luisteren en spreken staan centraal in de cursus Nederlands. De taalcursussen gericht op programma I van het Staatsexamen werken toe naar niveau B1 van het Europees Referentiekader. In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) hanteert men vaak niveau B1 als toelatingseis. De cursussen gericht op programma II van het Staatsexamen werken toe naar niveau B2. Bij het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en bij universitaire opleidingen is niveau B2 meestal het vereiste taalniveau. Het aantal Taalgerichtmodules dat men Taalgerichtet volgen om het voor het examen gewenste niveau te bereiken is afhankelijk van het aanvangsniveau en het leertempo van de cursist. Een gemiddeld lerende cursist heeft doorgaans 400 lesuren nodig om van niveau A1-min naar niveau B1 te gaan. Bij de intake geven we je een persoonlijk en reëel advies over de lengte van het te volgen traject.

Stel: Je bent inmiddels geslaagd voor het Staatsexamen NT2, programma II, maar je wilt je Nederlands eigenlijk verder perfectioneren voor bijvoorbeeld werk of studie? Taalgericht taalschool biedt vergevorderde anderstaligen de mogelijkheid hun taalvaardigheid te verhogen door middel van een cursus Perfect Nederlands. De cursus biedt de kans het taalniveau te verhogen naar C1 (zie het Europees Referentiekader) en het Nederlands taalgebruik te perfectioneren.

Doel van de cursus is verbetering van alle taalvaardigheden: spreken, gesprekken voeren, schrijven, lezen en luisteren. Het lesprogramma omvat o.a.: Conversatie; Herhaling grammaticale regels; Woordenschat en idioom; Luisteroefeningen.